Carta de presentació

No és només l’economia mundial la que està en crisi. L’ensenyament de l’economia també està en crisi, i aquesta crisi té conseqüències que van més enllà de la universitat. El que s’ensenya a la universitat modela la mentalitat de les pròximes
generacions d’economistes, polítics i altres professions i per tant, dóna forma a la societat en què vivim.

Per això, volem manifestar la nostra insatisfacció amb l’empobriment progressiu dels plans d’estudis que ha tingut lloc al llarg de les darreres dècades. Aquesta manca de diversitat intel·lectual  no només perjudica l’educació i la investigació, sinó que limita la nostra capacitat d’enfrontar-nos als reptes del segle XXI. Cal que el món real torni a entrar a les aules i hi torni el debat i pluralisme de teories i mètodes. Això, ajudaria a renovar la disciplina i permetria crear un espai on poder generar solucions als problemes de la societat.
Per tant, creiem que els plans d’estudi haurien de ser modificats per incloure tres formes de pluralisme: de teories, mètodes i disciplines.

Pluralisme de teories vol dir ampliar el ventall de  corrents de pensament econòmic representades als plans d’estudi. No ens oposem a cap teoria en particular. No es tracta de prendre partit, sinó de promoure debats rics intel·lectualment i d’aprendre a contrastar idees de manera crítica.

Així  mateix, és essencial que els plans d’estudi incloguin assignatures que proporcionin una contextualització i fomentin la reflexió sobre la disciplina econòmica i els seus mètodes – assignatures com la filosofia i l’epistemologia de l’economia. I, donat que cap teoria pot entendre’s del tot sense tenir en compte el context històric en què va ser formulada, els estudiants haurien d’estar exposats sistemàticament a la història del pensament econòmic, a la literatura clàssica i a la història econòmica. Avui dia, aquestes assignatures o no existeixen o estan relegades a una presència secundària en els plans d’estudi.

Pluralisme metodològic vol dir ampliar el ventall de ferramentes a disposició dels estudiants a l’hora d’analitzar i entendre fenòmens econòmics. No estem negant la validesa dels mètodes quantitatius com les matemàtiques o l’estadística, sinó que creiem que per aconseguir un anàlisi en profunditat caldria que anés acompanyat de mètodes qualitatius que neixin d’altres ciències socials.

Per últim, l’ensenyament de l’economia ha d’incloure enfocaments interdisciplinaris i permetre als estudiants interactuar amb altres ciències socials i amb les humanitats. L’economia és una ciència social; els fenòmens econòmics són complexes i difícilment es poden entendre si es presenten en el buit, aïllats dels seus contextos sociològics, polítics i històrics. Per poder discutir de política econòmica adequadament, els estudiants han d’entendre els impactes socials i les implicacions morals de les decisions econòmiques.

El canvi serà difícil, sempre ho és i per això caldrà que vingui de molts llocs. Així que us convidem – estudiants, economistes i no economistes- a unir-vos a nosaltres i crear la massa crítica necessària pel canvi. Així mateix, com a estudiants de la UPF i amb l’objectiu de canalitzar les nostres reivindicacions, ens constituïm com a Post-Crash UPF per a tindre una forma real d’aconseguir aquests canvis que considerem necessaris.

logo post crash upf El món ha canviat y els plans d’estudi no.

¡Repensem l’economía!

Les dades personals que es recullin mitjançant aquest formulari seran usades exclusivament per ser presentades públicament juntament amb el manifest 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s